Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Προμήθεια υλικών δακοκτονίας για το έτος 2015

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής οι διαδικασίες για την προμήθεια των υλικών δακοκτονίας έτους 2015 έχουν ξεκινήσει.

2 (1)

Το αίτημα με τις παρακάτω ποσότητες προμήθειας αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και πήρε τον αριθμό ΑΔΑΜ: 15REQ002715550 2015-04-20. Οι συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές των υλικών υπεγράφησαν από τον Αν. Υπουργό κ. Β. Αποστόλου και προωθήθηκαν στη Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία προχωράει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να δημοσιευτεί η προκήρυξη του διαγωνισμού.

ΥΛΙΚΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

            ΕΙΔΟΣ    

           ΠΟΣΟΤΗΤΑ/   

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/

                 δ.ο.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 

            ΔΑΠΑΝΗ

Ελκυστικές ουσίες

1.006.673 Kg

750.978 €

Πυρεθρίνες-Νεονικοτινοειδές

99.462 ltalpha-cypermethrin

ή

 

 

 

1.845.840 €

 

  41.443 lt lambda-cyhalothrin

ή

116.039 lt beta-cyfluthrin

ή

11.604 lt deltamethrin

ή

41.443 ltthiacloprid

dimethoate

80.258lt

521.677 €

spinosad

394.017 lt

2.474.427 €

thiacloprid 10% + deltamethrin 1%

(μείγμα)

450 lt

11.232 €

ΣΥΝΟΛΟ

5.604.154 €

+13% Φ.Π.Α.

6.332.694,02 €

Οι ανάγκες του πρώτου ψεκασμού μπορούν να καλυφθούν από τις διαθέσιμες υπόλοιπες ποσότητες υλικών που υπάρχουν στις αποθήκες των Δ.Α.Ο.Κ. των Περιφερειακών Ενοτήτων.