Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 09 Απριλίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

ΟΣΔΕ: Καταχώρηση μεταβολών

Έναρξη λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής καταχώρησης μεταβολών των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Εν αναμονή υπογραφής και δημοσίευσης σε ΦΕΚ της υπουργικής απόφασης σχετικά με την διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων μεταβολών όσον αφορά στην χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015 και με στόχο την εξοικείωση των ενδιαφερόμενων παραγωγών και πιστοποιημένων φορέων υποδοχής της αίτησης βαθμού α' και β' με την διαδικτυακή εφαρμογή “Αίτηση μεταβολών των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015”, ώστε όλες οι νέες διαδικασίες και υποχρεώσεις των δικαιούχων στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ 2014-2020, μεταξύ των οποίων και ο  υπολογισμός των νέων δικαιωμάτων, να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τους κοινοτικούς κανονισμούς προθεσμίες, ο ΟΠΕΚΕΠΕ σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:

→Τίθεται σε λειτουργία, σε περιβάλλον test, η διαδικτυακή εφαρμογή “Αίτηση μεταβολών Δικαιωμάτων “Αίτηση μεταβολών των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015” με στόχο την εξοικείωση των ενδιαφερόμενων παραγωγών και πιστοποιημένων φορέων υποδοχής της αίτησης βαθμού α' και β' με την διαδικτυακή εφαρμογή.

→Υποχρέωση υποβολής αίτησης μεταβολών έχουν οι γεωργοί σε περίπτωση κληρονομιάς της εκμετάλλευσης, μεταβίβασης δικαιώματος λήψης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015 με πώληση ή εκμίσθωση γης,  εκμίσθωσης των προς χορήγηση δικαιωμάτων με εκμίσθωση γης, καθώς και στην περίπτωση που έχει επέλθει αλλαγή επωνυμίας ή νομικού καθεστώτος, συγχώνευση ή κατάτμηση της εκμετάλλευσης.

→Προς το παρόν, η λειτουργία της διαδικτυακής εφαρμογής σε περιβάλλον test δε θα επιτρέπει την οριστικοποίηση της αίτησης.

→Η αίτηση μεταβολών των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015  υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του:

  • είτε απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω online συστήματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opekepe.gr.
  • είτε μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποδοχής αίτησης (Φορέας Α΄ βαθμού ή Φορέας Β’ Βαθμού) της επιλογής του που έχει πιστοποιηθεί για τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα της αγροτικής του εκμετάλλευσης.

→Σε όσους έχει ήδη ενεργοποιηθεί λογαριασμός Υποβολής ΕΑΕ2015, χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό  και για την εφαρμογή Μεταβολών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης.

→Κατά την διαδικασία πρόσβασης και υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων στο σύστημα θα τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.