Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέος πίνακας διατίμησης δασικών προϊόντων

Κυρώθηκε και με τη δημοσίευσή του σε ΦΕΚ ισχύει σε ολόκληρη την επικράτεια, για το δασικό διαχειριστικό έτος 2015, ο πίνακας διατίμησης δασικών προϊόντων.

ξ.3  (2)

Με τον νέο πίνακα καθορίζεται το μίσθωμα που πρέπει να καταβάλλεται για τα δασικά προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής, τα οποία παράγονται από δημόσια δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις.

Ο πίνακας διατίμησης δασικών προϊόντων για όλη την επικράτεια για το έτος 2015 έχει ως εξής:

1 2 3 4 5 6