Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 06 Απριλίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Μισό βήμα από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Μετά την επιστολή Κουτσουπιά, και παρεμβάσεις άλλων κτηνοτροφικών φορέων, θετικό βήμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις δηλώσεις στοιχείων ζωικού κεφαλαίου.

ένωση Α.  (2)

 

Προς την σωστή κατεύθυνση κινείται η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία με απόφαση της έκανε εν μέρη δεκτές τις παρατηρήσεις, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στην επιστολή του Προέδρου της Ένωσης Αγρινίου κου Θωμά Κουτσουπιά.

Υπενθυμίζουμε ότι ο κος Κουτσουπιάς στην πραγματικότητα δεν ζήτησε τίποτα περισσότερο από το να αντιληφθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες την πραγματικότητα, να πρυτανεύσει η λογική και να διευκολυνθεί τόσο ο παραγωγός όσο και το κράτος σε μια διαδικασία απαραίτητη, αλλά και εξαιρετικά πολύπλοκη λόγω της γραφειοκρατίας.

Συγκεκριμένα, για την δήλωση στοιχείων ζωικού κεφαλαίου δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν υποθέσεις σε διάστημα λίγων ημερών όταν υπάρχουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες εκκρεμούσες από ετών. Πολύ περισσότερο όχι όταν οι ίδιες οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες δηλώνουν αδυναμία λόγω έλλειψης προσωπικού και διαφόρων άλλων τεχνικών δυσκολιών.

Με την ανακοίνωση που σήμερα αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ γίνεται μια προσπάθεια να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος. Βέβαια κατά την άποψη του Α.Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ σε ζητήματα όπως το συγκεκριμένο οι λύσεις θα πρέπει να είναι "καθαρές" και οριστικές.

Ακολουθεί η ανακοίνωση που υπογράφει ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κος Αποστολάκος Γρηγόρης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Πρόσκληση δήλωσης στοιχείων ζωικού κεφαλαίου των κτηνοτρόφων  για το έτος 2015»

Σε συνέχεια της από 27/3/2015 ανακοίνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να διευκολυνθούν οι κτηνοτρόφοι για τις εργασίες του Πάσχα η προθεσμία για τις:

  1. Δήλωση ζωικού κεφαλαίου υποδεικνύοντας και την ακριβή θέση της μόνιμης σταβλικής εγκατάστασης
  2. Δήλωση σταβλικής εγκατάστασης μετακίνησης στον τόπο όπου πρόκειται να μετακινηθεί καθώς και του ζωικού κεφαλαίου που θα μετακινήσει
    παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015.

Αναφορικά με την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών των βοσκοτόπων του σημείου 3 «Κατάθεση και σκανάρισμα των δικαιολογητικών για βοσκότοπους που νέμεται τη χρήση «ιδιωτικούς», συμπεριλαμβανομένων και των ενοικιαζόμενων από ιδιώτες ή ΝΠΙΔ, και ψηφιοποίηση τους στην ΕΑΕ 2015» της παραπάνω ανακοίνωσης θα ενημερωθείτε στο άμεσο χρονικό διάστημα καθώς αναμένεται σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο.