Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Μέσω πιστοποιημένων φορέων οι μεταβολές-διορθώσεις ΟΣΔΕ

Σχετικά με την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το έτος 2015 μέσω της on-line εφαρμογής υποβολής του πληροφοριακού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Οργανισμός γνωστοποιεί, με ανακοίνωσή του, ότι:

οσδε

Για οποιαδήποτε μεταβολή ή διόρθωση των υποβληθέντων στοιχείων της αίτησης μετά την οριστικοποίησή της, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί θα πρέπει να απευθύνονται στους πιστοποιημένους φορείς Β’ – φορείς αποσφαλμάτωσης που υπάρχουν στην περιοχή που βρίσκεται η έδρα εκμετάλλευσής τους.