Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 07 Απριλίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Καθορίστηκαν τα ποσά ειδικών ενισχύσεων άρθρου 68

Στα 60€ για τις αγελάδες και στα 37€ η συμπληρωματική. Στα 190€ για τις επιλέξιμες μοσχίδες και στα 90€ η συμπληρωματική. Στα 10€ ανά στρέμμα για το σκληρό σιτάρι.

ένωση αγρινίου (2)

 

Με στόχο την πληρωμή των ειδικών ενισχύσεων βοοτρόφων μέσα στην Μεγάλη εβδομάδα δημοσιεύθηκαν στο  ΦΕΚ542Β οι υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τα ποσά των ειδικών ενισχύσεων σε διάφορες κατηγορίες για την περίοδο 2013/2014.

Συγκεκριμένα οι υπουργικές αποφάσεις καθορίζουν:

1) Το ύψος της πρόσθετης ενίσχυσης και της συμπληρωματικής ενίσχυσης ανά επιλέξιμη μοσχίδα αναπαραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης αντίστοιχα είναι το εξής:

α) 190 ευρώ πρόσθετη ενίσχυση ανά επιλέξιμη μοσχίδα αναπαραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης και

β) 90 ευρώ συμπληρωματική ενίσχυση ανά επιλέξιμη μοσχίδα αναπαραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης.

2) Το ύψος της πρόσθετης ενίσχυσης και της συμπληρωματικής ενίσχυσης ανά επιλέξιμη θηλάζουσα αγελάδα αντίστοιχα είναι το εξής:

α) 60 ευρώ πρόσθετη ενίσχυση ανά επιλέξιμη θηλάζουσα αγελάδα.

β) 37 ευρώ συμπληρωματική ενίσχυση ανά επιλέξιμη θηλάζουσα αγελάδα.

3) Για το σκληρό σιτάρι, το ποσό της ειδικής στήριξης σκληρού σίτου για το έτος 2014 καθορίζεται στα 10 € ανά στρέμμα.

Διαβάστε εδώ το ΦΕΚ 542Β