Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 03 Μαρτίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Τηλεπισκόπηση

Αυτοί που ελέγχονται με τηλεπισκόπιση από το 2014 και δεν έχουν πάρει ακόμη τα χρήματα από την ενιαία, μπορούν να δηλώσουν για το 2015 αυτά τα στρέμματα;OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Από τη στιγμή που είναι επιλέξιμα, ναι. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις, αφού γίνει ο προσδιορισμός της θέσης των στρεμμάτων και γίνει ο χαρακτηρισμός, θα δοθούν οι αναγκαίες κατευθύνσεις απ΄ τα συνεργεία της Ένωσης Αγρινίου, που έχουν αναλάβει την όλη διαδικασία.

Οι λύσεις που θα υποδειχθούν θα είναι, σε κάθε περίπτωση, οι πλέον επωφελείς  για τους παραγωγούς μας.