Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Σχέση ζώων-βοσκοτόπων

Πολλές οι απορίες γύρω απ’ το ΟΣΔΕ και την Ενιαία Ενίσχυση, καθώς οι παραγωγοί της Αιτωλοακαρνανίας -και όχι μόνο- προσπαθούν να κατανοήσουν τις μεταβολές της νέας ΚΑΠ και να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα.ένωση αγρινίου (2)

Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Η φωνή του αγρότη», όπου και καθημερινά δεχόμαστε δεκάδες ερωτήματα από παραγωγούς, στην Ένωση Αγρινίου καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να «αποκωδικοποιήσουμε» τη νέα ΚΑΠ και να ενημερώσουμε υπεύθυνα τους παραγωγούς. Οι περισσότερες ερωτήσεις ομαδοποιούνται και η απάντηση δίδεται σε ενιαίο κείμενο, όπου εξηγούμε το τι ισχύει (π.χ. Εθνικό Απόθεμα, Μικροκαλλιεργητές, Ενεργοί Γεωργοί, Επιλέξιμες Εκτάσεις κτλ.).

Υπάρχουν, ωστόσο και τα πολύ εξειδικευμένα ερωτήματα, για τα οποία οι απαντήσεις υποχρεωτικά θα περιορίζονται σε ένα γενικό πλαίσιο, αφού, για παράδειγμα, δεν αρκεί να αναφέρει κάποιος ότι έχει 20 ζώα, αλλά πρέπει να πει και την ηλικία τους ή δεν αρκεί η αναφορά στα χωράφια, καθώς έχει σημασία η θέση αυτών. Σε τέτοιες, εξειδικευμένες περιπτώσεις, καλόν είναι οι παραγωγοί να απευθύνονται σε κάποιο απ’ τα συνεργεία της Ένωσης ή στα κεντρικά μας γραφεία, ώστε, με την παράθεση όλων των δεδομένων, να πάρουν συγκεκριμένη απάντηση, που θα καλύπτει πλήρως τα ερωτήματά τους.

Ας δούμε, όμως, ένα ακόμη τέτοιο «εξειδικευμένο» μήνυμα που μας εστάλη:

«Μια νέα αγρότισσα που δεν έχει καθόλου δικαιώματα, με δηλωμένα 25 χοιρομητέρες και 20 βοοειδή, ποσά περίπου βοσκοτόπια πρέπει να δηλώσει για να πάρει μια ενίσχυση άνω των 5000 ευρώ; Και αν βρει βοσκότοπο σε γειτονικό δήμο, έχει πρόβλημα ή μπορεί να τον δηλώσει κανονικά;
Και ένας αγρότης με 1500 στρέμματα και περίπου 20.000 ευρώ ενίσχυση, ποσό περίπου θα πάρει με τα νέα δικαιώματα; Δηλαδή όσα πιο πολλά ζώα έχεις τόσο καλυτέρα θα αμειφθείς ή όσο πιο πολλά βοσκοτόπια η χωράφια;».

Η απάντηση:

Σημασία έχουν τα ζώα. Η ενιαία ενίσχυση, όπως και η εξισωτική, θα εξαρτηθεί απ’ τις ζωικές μονάδες και τι σχέση αυτών με τα βοσκοτόπια, η οποία σχέση δεν έχει ακόμη καθοριστεί απ’ τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάντως, με τα ισχύοντα έως τώρα, το ελάχιστο που μπορεί να δηλωθεί είναι 0,7 Ζωική Μονάδα/εκτάριο.

Οι χοιρομητέρες δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτή τη σχέση, κατά συνέπεια δεν έχει καμιά σημασία, πάντα με τα ισχύοντα αυτή τη στιγμή, ο αριθμός τους.

Κατά τα λοιπά, είναι σωστή η διαπίστωση πως όσο περισσότερα ζώα έχει και δηλώσει κάποιος τόσο περισσότερα θα είναι και τα δικαιώματα που θα διασφαλίσει, τόσο καλύτερα θα αμειφθεί.

Σε ότι αφορά την τοποθεσία του βοσκότοπου, μπορεί να δηλωθεί από γειτονικό δήμο, απ’ τη στιγμή που θα εξαντληθούν οι εκτάσεις στον δήμο όπου είναι εγγεγραμμένος ο κτηνοτρόφος. Σ’ αυτή την περίπτωση μιλάμε για «μετακινούμενο κτηνοτρόφο».

Σχετικά με το έτερο ερώτημα και τη σχέση των 1.500 στεμμάτων με τις 20.000 ευρώ, οφείλουμε να εξηγήσουμε ότι για κάποιον μπορεί να ισχύσει ακριβώς το ίδιο, για άλλους, όμως, όχι. Εξαρτάτε απ’ το αν τα στρέμματα αυτά είναι χωράφια (και με τι καλλιέργειες) ή βοσκότοποι, αν επηρεάζονται απ’ το «πρασίνισμα», αν είναι σε περιοχή «οικολογικής προσέγγισης», απ’ το αν δηλώθηκαν το 2014 και από πολλούς άλλους παράγοντες. Γι’ αυτό ακριβώς λέμε ότι τέτοια εξειδικευμένα ερωτήματα θα απαντηθούν μόνο απ’ τα συνεργεία μας, εφ’ όσον παρατεθούν όλα τα δεδομένα.

Ωστόσο, ο παραγωγός που έστειλε τη συγκεκριμένη ερώτηση και όλοι όσοι έχουν παρόμοιες απορίες, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για τις εκτάσεις που είχαν δηλωθεί, ισχύει, για τα συνδεδεμένα, η γραμμική μείωση του 15%, συν 6% μείωση, ως πρώτη δόση απ’ το 30% της πενταετίας.