Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 02 Μαρτίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Πρώτη φορά... αγρότης

Είναι η πρώτη φορά χορήγησης δικαιωμάτων. Τι όφελος μου αποφέρει; Σε περίπτωση που γίνω τώρα αγρότης, θα μπορώ να συμμετάσχω στο πρόγραμμα νέων αγροτών, όταν θα υπάρξει προκήρυξη;OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Το όφελος είναι… η επιδότηση! Η οποία και θα εξαρτηθεί απ’ το ύψος των δικαιωμάτων που θα διασφαλίσει ο παραγωγός στον οποίο για πρώτη φορά θα χορηγηθούν δικαιώματα. Απ’ τη φετινή δήλωση ΟΣΔΕ θα εξαρτηθεί η επιδότηση μέχρι και το 2020 και γι’ αυτό η διαδικασία είναι απαραίτητη.

Σε ότι αφορά τη δυνατότητα ένταξης σε πρόγραμμα νέων αγροτών, αυτό θα το ξέρουμε όταν βγει η προκήρυξη, με βάση το περιεχόμενό της και τα κριτήρια που αυτή θα θέτει. Λογικά, εφ’ όσων ο συγκεκριμένος παραγωγός πληροί το ηλικιακό κριτήριο και απ’ τη στιγμή που το επιθυμεί, φυσικά και θα μπορεί να υποβάλει αίτηση ένταξης και να απολαύσει τα πλεονεκτήματα που θα υπάρξουν.