Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 02 Μαρτίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Περισσότερα στρέμματα

Ονομάζομαι Χ. Χ. και είμαι από τον Άγιο Πέτρο Κιλκίς. Έχω δικαιώματα 734 στρέμματα και στη δήλωση ΟΣΔΕ δηλώνω 900 για το 2015. θέλω να δηλώσω 1100. Με συμφέρει;χωράφια

Ναι. Το πόσο μεγάλο θα είναι το όφελος, βέβαια, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και κυρίως απ’ το αν τα στρέμματα αυτά είναι αρόσιμα, βοσκοτόπια ή δενδρώνες και ποια η καλλιέργεια. Αν πρόκειται για ψυχανθή, για παράδειγμα, μιλάμε για 17 ευρώ ανά στρέμμα.

Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει κέρδος. Πρέπει, βέβαια, να χαρτογραφηθούν τα επιπρόσθετα στρέμματα, να δούμε αν είναι επιλέξιμα ή μη, σε ποιο καθεστώς θα ενταχθεί ο παραγωγός και πολλά ακόμη.