Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 02 Μαρτίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Καθεστώς μικροκαλλιεργητών

Θα ήθελα να γράψετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα όσων θα ενταχθούν στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών. Επίσης, γενικότερα, κάποιος που είχε αξία δικαιωμάτων πάνω από 1250, συμφέρει να δηλώσει περισσότερα στρέμματα φέτος;1184

Ναι, μπορεί να δηλώσει περισσότερα στρέμματα. Η επιδότηση, ωστόσο, θα εξαρτηθεί απ’ τη μοναδιαία αξία δικαιώματος που κατέχει. Τις επόμενες ημέρες θα τεθεί σε λειτουργία ειδική εφαρμογή με την οποία θα μπορούν οι παραγωγοί να υπολογίζουν τα δικαιώματα, σε σχέση τόσο με τα στρέμματα που θα δηλώσουν όσο και με το είδος της καλλιέργειας και την κατηγορία-καθεστώς στο οποίο εντάσσονται.

Ως προς αυτό, τα συνεργεία της Ένωσης Αγρινίου, αφού συγκεντρώσουν τα δεδομένα κάθε παραγωγού, θα τον ενημερώνουν με ακρίβεια για τα δικαιώματα που θα διασφαλίσει, υποδεικνύοντάς του την πλέον συμφέρουσα επιλογή, ανάλογα, πάντα, με τις δυνατότητες που προκύπτουν απ’ τα ισχύοντα σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Σε ότι αφορά τα πλεονεκτήματα των μικροκαλλιεργητών, σε γενικές γραμμές αυτά εστιάζονται στο ότι δεν υπόκεινται σε ελέγχουν και διαδικασίες πρασινίσματος, πολλαπλής συμμόρφωσης κτλ.

Θα πρέπει, ωστόσο, να γνωρίζουν οι αγρότες ότι στο καθεστώς του μικροκαλλιεργητή θα μπουν αυτόματα. Με έγγραφη δήλωσή τους έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν καθεστώς, δεν μπορούν, όμως, σ’ αυτή την περίπτωση, να επιστρέψουν.