Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 03 Μαρτίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Επιμέρους ερωτήματα

Παραγωγός θέτει μια σειρά από επιμέρους ερωτήματα σχετικά με τη νέα ΚΑΠ και τις αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης. 20150116_161146 - Αντίγραφο

Θα ήθελα να μάθω τα εξής:

1. Ένας νέος αγρότης του 2014 χωρίς δικαιώματα ενίσχυσης και χωρίς ως τώρα να λαμβάνει κάποια επιδότηση, τι τον συμφέρει καλυτέρα: Να δηλώσει βοσκοτόπια του δήμου ή της δασικής περιοχής ή να κάνει την μονάδα του εντατική εκτροφή;

2. Με 20.000 ευρώ ενιαία ενίσχυση ένας κτηνοτρόφος ποσά βοσκοτόπια πρέπει να δηλώσει στο φετινό ΟΣΔΕ, ώστε να μη χάσει μέρος των χρήματων του, αλλά και να μην υποστεί καμμιά χρηματική απώλεια μελλοντικά;

3. Για τα θηλυκά βοοειδή που θα επιδοτηθούν με 150 ευρώ, πρόκειται για νέες γεννήσεις του έτους 2015 που πρέπει να δηλωθούν ή αφορά και τα ήδη υπάρχοντα θηλυκά βοοειδή της μονάδας;

4. Όσον αφορά την χοιροτροφία, τι γίνεται; Υπάρχει ελπίδα πληρωμής για τους χοιροτρόφους; Αξίζει να δηλώσουν στο φετινό ΟΣΔΕ τις χοιρομητέρες ή δεν υπάρχει μέλλον για επιδοτήσεις de minimis;

5. Ένας νέος αγρότης χωρίς δικαιώματα, με περίπου 20 βοοειδή στην κατοχή του, πόση ενίσχυση μπορεί να λάβει;

Απαντήσεις:

  1. Να δηλώσει βοσκοτόπια. Χρειάζεται, όμως, μεγάλη προσοχή, καθώς υπεισέρχονται διάφοροι παράγοντες. Θα πρέπει να εξηγήσει κανείς, στο συνεργείο της Ένωσης, τις λεπτομέρειες της εν λόγο και κάθε άλλης περίπτωσης ξεχωριστά, ώστε η απάντηση να είναι ολοκληρωμένη και σωστή.
  2. Το μοίρασμα φέτος θα γίνει με βάση τις ζωικές μονάδες, οπότε τα υπόλοιπα δεν έχουν ίσως σημασία. Ισχύει ότι και στην προηγούμενη απάντηση, πρέπει, δηλαδή, να εξειδικευτούν κάποια πράγματα και φυσικά να αποσαφηνιστεί τι πλαίσιο για τα βοσκοτόπια, κάτι που θα συμβεί με το διαχειριστικό σχέδιο.
  3. Αφορά σε βοοειδή από 24 μηνών έως 12 ετών.
  4. Η ενίσχυση de minimis έχει θεσμοθετηθεί για έκτακτες ανάγκες και μόνο για τέτοιες. Επομένως, με τα ισχύοντα σήμερα τουλάχιστον, τέτοια ενίσχυση δεν θα δοθεί. Σε ότι αφορά τη δήλωση ΟΣΔΕ, καλόν είναι να δηλωθεί ότι πραγματικά υπάρχει.
  5. Αυτός ο αγρότης διεκδικεί ενίσχυση και απ’ το Εθνικό Απόθεμα και απ’ τα ζώα που έχει στην κατοχή του. Το ύψος θα καθοριστεί από διάφορους παράγοντες. Όταν υποβάλει τη δήλωση και καταθέσει τα στοιχεία που θα του ζητηθούν, οι υπάλληλοι της Ένωσης θα τον κατατοπίσουν για το ακριβές ποσό.