Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Δικαιώματα με ενοικίαση γης

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η διαδικασία αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης (δηλώσεις ΟΣΔΕ) και εκατοντάδες αγρότες, στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν ή να αυξήσουν δικαιώματα, έχουν επιδοθεί σε ένα ιδιότυπο κυνήγι μίσθωσης γης.

φ.μ. ένωση (2)

Αναλόγου αριθμού είναι και τα σχετικά ερωτήματα που καθημερινά δέχονται τα συνεργεία της Ένωσης Αγρινίου, τόσο στα κεντρικά μας γραφεία όσο και σε εκείνα που δραστηριοποιούνται σε Κατούνα, Αμφιλοχία, Θέρμο, Βόνιτσα, Χαλκιόπουλο και Αστακό. Τι πραγματικά, όμως, ισχύει με τη μίσθωση γης και τα δικαιώματα; Συμφέρει κάποιον να διατηρήσει ή να μεταβιβάσει τα δικαιώματά του;  Και πως θα επιστρέψουν σ’ αυτόν; Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει πράγματι να αναζητήσει εκτάσεις προς ενοικίαση; Τι πρέπει να προσέξει;

Οι απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήματα ποικίλουν ανά περίπτωση. Όπως επαρκώς έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενες αναρτήσεις, υπάρχουν πολλές ιδιομορφίες και το τι τελικά συμφέρει τον κάθε παραγωγό είναι συνάρτηση διαφόρων παραγόντων. Μπορείτε να διαβάσετε και τα σχετικά κείμενα-απαντήσεις για  τη μεταβίβαση δικαιωμάτων και τα μισθωτήρια και για το τι γίνεται ακριβώς με τα ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια. Ολοκληρωμένες απαντήσεις σε κάθε παραγωγό ξεχωριστά δίνονται μόνο απ’ τα συνεργία μας, αφού παρατεθούν όλα τα δεδομένα.

Ωστόσο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ περιγράφει το γενικό πλαίσιο σχετικά με το τι είναι η ενοικίαση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με ενοικίαση γης:

Γεωργός Α, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015 και έχει νοικιάσει τη γη του σε γεωργό Β με μισθωτήριο συμβόλαιο υπογεγραμμένο πριν την 15.05.2015 και λήξη μετά την 31η Μαΐου 2015, έχει τη δυνατότητα να έρθει σε συμφωνία με τον γεωργό Β προκειμένου να χορηγηθούν τα δικαιώματα στον Α, αυτόματα να εκμισθωθούν στον Β μέχρι τη λήξη της μίσθωσης και μετά τη λήξη της μίσθωσης, γη και δικαιώματα επιστρέφουν στον γεωργό Α.

Προσοχή: Πρόκειται για την μόνη κατηγορία μεταβίβασης που θα γίνει το 2015.

Η εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης αφορά κυρίως κατόχους γης/μεταβιβαστές, οι οποίοι δεν θέλουν να χάσουν τα δικαιώματα τους και ενοικιαστές γης/αποδέκτες, οι οποίοι κρίνουν ότι ωφελούνται από την (τυχόν) μεγαλύτερη αξία δικαιωμάτων, που θα λαμβάνουν κάθε χρόνο ως ενίσχυση, μισθώνοντας τα δικαιώματα αυτά απ' ότι εάν τα δικαιώματα χορηγούνταν απ' ευθείας σε εκείνους.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την μεταβίβαση του δικαιώματος λήψης είναι:

♦το μισθωτήριο συμβόλαιο να έχει συναφθεί πριν την 15.05.2015 και να λήγει μετά το έτος αιτήσεων 2015

♦και οι δύο αντισυμβαλλόμενοι να χαρακτηρίζονται ενεργοί γεωργοί το 2015.

Σε περίπτωση που ο γεωργός Α έχει εκμισθώσει το σύνολο της εκμετάλλευσής του στον γεωργό Β, μπορούν να ληφθούν υπόψη πράξεις ενοικίασης συναφθείσες μετά την 01.01.2015.

Οι εκμισθωτές των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λήψης, οι οποίοι εκμισθώνουν μέρος της εκμετάλλευσής τους, δεν υπόκεινται στην ρήτρα απροσδόκητου κέρδους. Όποιοι επιθυμούν να εκμισθώσουν τα προς χορήγησης δικαιώματα μαζί με γη σε άλλο γεωργό, υποβάλλουν την αντίστοιχη αίτηση μεταβολών στον ΟΠΕΚΕΠΕ.