Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Δηλώσεις φωτοβολταϊκών κατ’ επάγγελμα αγροτών

Έως την ερχόμενη Τρίτη 31 Μαρτίου έχουν περιθώριο οι κατ’ επάγγελμα αγρότες-ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών προκειμένου να δηλώσουν ότι διατήρησαν την ιδιότητά τους αυτή το έτος 2014 και να διασφαλίσουν έτσι τον ευνοϊκό τιμοκατάλογο που ισχύει γι’ αυτούς σε σχέση με άλλες κατηγορίες φωτοβολταϊκών.

 φ/β ένωση αγρινίου (2)

Οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής στο διαδικτυακό τόπο του ΛΑΓΗΕ.

Όπως υπενθυμίζει με ανακοίνωσή του ο λειτουργός της αγοράς, «σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υποπαράγραφο ΙΓ.1. του Ν. 4254/2014, οι ηλεκτρονικές δηλώσεις από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, υποβάλλονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και αφορούν το προηγούμενο της υποβολής έτος.

Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης αυτής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, η τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς παραγωγής που ανήκουν σε κατ’επάγγελμα αγρότες, επανακαθορίζεται αναδρομικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα Α της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου ΙΓ.1 του Ν. 4254/2014.

Συνεπώς, η καταληκτική ημερομηνία του τριμήνου για την υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη κατά το έτος 2014, είναι η 31η Μαρτίου 2015».