Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Τι ισχύει με την επιστροφή ΦΠΑ;  

Κωδικοποιούμε στον παραπάνω τίτλο τις ερωτήσεις που δεχθήκαμε από αρκετούς παραγωγούς σχετικά με την επιστροφή ΦΠΑ και τη διαδικασία, που ήδη είναι σε εξέλιξη στην Ένωση, για τη συγκέντρωση των απαραίτητων παραστατικών και την υποβολή αιτήσεων.ypiresies_epidotiseis_6

Υπενθυμίζουμε ότι τα δικαιολογητικά που πρέπει να φέρουν οι δικαιούχοι στα γραφεία μας και στο Τμήμα ΦΠΑ, είναι το Εκκαθαριστικό της Εφορίας ή το έντυπο Ε1 και όλα τα τιμολόγια και τις εκκαθαρίσεις που διαθέτουν. Οι παραγωγοί που για πρώτη φορά θα υποβάλουν Αίτηση Επιστροφής ΦΠΑ, θα πρέπει να είναι ενταγμένοι στο Ειδικό Καθεστώς Αγροτών, μέχρι 31-12-2014. Οι παραγωγοί ειδικού καθεστώτος που θα καταθέσουν τα τιμολόγιά τους, θα πρέπει άμεσα να φροντίσουν, σε συνεννόηση με τους λογιστές τους, για την υποβολή της συγκεντρωτικής κατάστασης εσόδων-εξόδων και να κρατήσουν αντίγραφα. Μόλις χθες εξεδόθη εγκύκλιος με την οποία δίδεται παράταση για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων μέχρι τις 30/9/2015.

Να σημειωθεί ότι η εγκύκλιος για την επιστροφή ΦΠΑ δεν έχει ακόμη εκδοθεί. Συνήθως, η καταβολή του ποσού που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο γίνεται τον μήνα Μάιο.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ενημερωθείτε απ’ την ιστοσελίδα μας, με σχετική ανάρτηση.