Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Μεταβίβαση δικαιωμάτων

Πέρυσι (2014) η γυναίκα μου έγινε νέα αγρότισσα. Με τη δήλωση ΟΣΔΕ 2014 της μετέφεραν και κάποια δικαιώματα που είχαν οι γονείς μου. Εμείς έχουμε κάποιο πρόβλημα, που μας έγινε μεταφορά δικαιωμάτων;ε (1)

Η παραπάνω ερώτηση μας εστάλη απ’ τον κ. Ι.Σ. και αποτελεί την απορία αρκετών παραγωγών. Τι ακριβώς ισχύει, λοιπόν: Στο μεταβατικό αυτό στάδιο υπάρχει μια ασάφεια, η οποία και θα διευκρινιστεί στις 20-25 Μαρτίου. Εμείς, ως Ένωση Αγρινίου, έχουμε επανειλημμένως απευθυνθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνοντας το κενό που υπάρχει και τη σύγχυση που αυτή η ασάφεια δημιουργεί και πιέζουμε διαρκώς για την ταχύτερη δυνατή τακτοποίηση του ζητήματος, που η αλήθεια είναι ότι αφορά άμεσα χιλιάδες παραγωγούς σε όλη τη χώρα.

Πάντως, εάν πέρυσι υπέβαλαν δήλωση ΟΣΔΕ και οι δύο, δηλαδή και ο αποδέκτης και ο μεταβιβαστής, ήτοι και η σύζυγος που έγινε νέα αγρότισσα και οι γονείς που είχαν και μεταβίβασαν τα δικαιώματα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εάν ένας απ’ τους δυο δεν υπέβαλε δήλωση, κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό ανάμεσά τους. Η εν λόγω νέα αγρότισσα θα διασφαλίσει δικαιώματα και με το παλιό καθεστώς των δικαιούχων και ως νέος γεωργός.

Να σημειωθεί ότι για όλες τις περιπτώσεις που υπάρχει μισθωτήριο 15ετίας, δεν θα προκύψει το παραμικρό πρόβλημα. Αν, τώρα, έχει γίνει μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς μισθωτήριο, αυτό θα πρέπει να γίνει μέχρι 15/5.2015, οπότε και η λήξη της προθεσμίας για το ΟΣΔΕ 2015 και να υποβληθεί μαζί με τη δήλωση.

Η Ένωση Αγρινίου διεκδικεί σε όλες τις περιπτώσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων, αυτά να κατοχυρωθούν στους αποδέκτες. Αυτό άλλωστε επιτάσσει η κοινή λογική.