Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 08 Ιανουαρίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Υποβολή ενστάσεων για την Εξισωτική

Προθεσμία 10 ημερών για τις ενστάσεις. Ξεκίνησε η διαδικασία.

e-ea (2)

Απο σήμερα, 08 Ιανουαρίου 2015, δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους ως προς τα αποτελέσματα των δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων των μέτρων 211 και 212 του ΠΑΑ 2007-2013 (Εξισωτική Αποζημίωση) στα ΚΚΕΑ και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εντός δέκα (10)εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης προσκομίζοντας τα απαραίτητα διευκρινιστικά έγγραφα.
Για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται και από την ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.