Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 05 Ιανουαρίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Σύσκεψη στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την Εξισωτική

Με εντολή του πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στον ΟΠΕΚΕΠΕ με θέμα την πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2014.

4 - Αντίγραφο

 

Στην σύσκεψη τονίστηκε ότι για πρώτη φορά από την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταβλήθηκε στις 31.12.2014 η πρώτη δόση του 40% της εξισωτικής αποζημίωσης του τρέχοντος έτους (2014), όπως ανακοίνωσε και ο Υπουργός Γεώργιος Καρασμάνης, σε όλους τους δικαιούχους γεωργούς και κτηνοτρόφους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ανταποκρίθηκαν ολοκληρώνοντας τις διαδικασίες απογραφής του ζωικού τους κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα:

Για την Εξισωτική Αποζημίωση του 2014 καταβλήθηκε η πρώτη δόση σε 53.956 δικαιούχους. Η πληρωμή αυτή γίνεται 8 μήνες νωρίτερα από τις πληρωμές εξισωτικής αποζημίωσης των προηγούμενων ετών και για τον λόγο αυτό το ΥΠΑΑΤ είχε εξασφαλίσει τις αναγκαίες πιστώσεις ύψους 126 εκ. € που καλύπτει τις πληρωμές όλων των δικαιούχων. Όμως, ένας σημαντικός αριθμός δικαιούχων, (που αγγίζει τις 47.000), δεν έχει τακτοποιήσει πλήρως τα δικαιολογητικά απογραφής των ζώων ή τα στοιχεία των εισοδημάτων και απασχόλησης με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει η πληρωμή τους.

Για να μην υπάρξει καθυστέρηση στις πληρωμές των δικαιούχων όπου τα δικαιολογητικά τους δεν εμφανίζουν προβλήματα, μέχρι οι υπόλοιποι δικαιούχοι να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους, πραγματοποιήθηκε η πρώτη πληρωμή προκαταβολής ΕΑ 2014. Για τους υπόλοιπους δικαιούχους, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα αναμένει τις επόμενες ημέρες τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά ώστε να ακολουθήσει και επόμενη συμπληρωματική πληρωμή με βάση τις πιστώσεις που έχουν εξασφαλισθεί.

Με τις πληρωμές αυτές αντιμετωπίζονται σημαντικά προβλήματα που σχετιζόταν με το πρόγραμμα δράσης για τους βοσκότοπους ενώ για πρώτη φορά οι συνολικές πληρωμές για την Εξισωτική Αποζημίωση μέσα στο 2014 περιλαμβανομένων και της πληρωμής παλαιών εκκρεμοτήτων θα ξεπεράσει τα 190 εκ. €, ποσά σημαντικά για την λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.