Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πληρωμές σε φωτοβολταϊκά

Εξοφλούνται 9.700 πάρκα.

IMG_0281 - Copy

Ο ΛΑΓΗΕ έδωσε σήμερα εντολή στις Τράπεζες για εξόφληση τιμολογίων για παραγωγή Αυγούστου 2014,  συγχρόνως με την εξόφληση των συμπληρωματικών τιμολογίων Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου, για όσους παραγωγούς είχαν υποβάλει έως τις 02.09.2014, Υπεύθυνες Δηλώσεις ότι δεν έχουν λάβει επιχορήγηση.

Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 9.700 πάρκα συνολικού πληρωτέου ποσού (άθροισμα 5 τιμολογίων) έως 14.445€ (75% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Αύγουστο).