Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 07 Ιανουαρίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Δίμηνη παράταση ασφαλιστικής ικανότητας

Ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΟΓΑ.

oga_4

 

Από τον ΟΓΑ ανακοινώθηκε ότι με την υπ’ αριθμ. απόφαση 1054/30-12-2014 του Διοικητή του Οργανισμού κ. Ξενοφώντα Βεργίνη, η ασφαλιστική ικανότητα των δικαιούχων παροχών περίθαλψης του ΟΓΑ, που έληξε στις 31-12-2014 ανανεώνεται έως και 28/2/2015.