Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Σημαντικές ενισχύσεις για τους νέους αγρότες το 2015

Τι προβλέπει η νέα ΚΑΠ, τι θα ισχύσει για το νέο πρόγραμμα εγκατάστασης.

ενωση αγρινιου (3)

 

Το «πρασίνισμα» των καλλιεργειών, με αγρανάπαυση και αμειψισπορά, ως προϋπόθεση για την είσπραξη του συνόλου της άμεσης ενίσχυσης, η στήριξη νέων αγροτών για επιστροφή στα χωράφια, η ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών- μελών, αλλά και η επιβολή ανώτατου στρεμματικού ορίου για τις επιδοτήσεις αποτελούν τις βασικές αρχές της νέας ΚΑΠ.

Ένα από τα πιο σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα του αγροτικού τομέα στην Ευρώπη είναι το δημογραφικό των αγροτών καθώς μόνον το 6% των ευρωπαίων γεωργών  είναι κάτω των 35 ετών. Γι΄ αυτό ακριβώς το 2% των άμεσων ενισχύσεων θα δίδεται σε νέους αγρότες (κάτω των 40 ετών). Για τη χώρα μας το ποσοστό αυτό υπολογίζεται σε περίπου 43-45 εκατ. ευρώ τον χρόνο για την επταετία της νέας ΚΑΠ.

Συνολικά, η Ελλάδα θα έχει χρηματοδότηση 18,7 δις ευρώ  για την περίοδο 2015 – 2020. Από αυτά οι Έλληνες αγρότες θα επωφελούνται με άμεσες ενισχύσεις 15 δις ευρώ, δηλαδή 2,145 δις ευρώ τον χρόνο (Πυλώνας Ι) και 3,7 δις ευρώ για διαρθρωτικές και αναπτυξιακές δράσεις (Πυλώνας ΙΙ). Τα χρήματα αυτά αυξάνονται με  πρόσθετους πόρους, για ενίσχυση καινοτόμων δράσεων κ.λπ.

Ειδικά για τους νέους αγρότες έχει προβλεφθεί σειρά δράσεων. Η ενίσχυση ύψους 240 εκατ. ευρώ, σε 16.000 νέους αγρότες, από το 2015, είναι ίσως το εργαλείο εκείνο που στη σωστή αξιοποίησή του μπορεί να ανατρέψει την εικόνα του γερασμένου αγροτικού πληθυσμού, συμβάλλοντας στην ουσιαστική ανανέωση του ηλικιακού δυναμικού στον πρωτογενή τομέα.

Με το νέο πρόγραμμα εγκρίθηκε η είσοδος 11.116 παραγωγών μέχρι 40 ετών στο αγροτικό επάγγελμα, οι οποίοι θα λάβουν ενισχύσεις ύψους 194 εκατ. ευρώ. Για πρώτη φορά εντάχθηκαν ως δικαιούχοι 3.224 επιλαχόντες. Στην Αιτωλοακαρνανία οι νέοι αγρότες, αυτοί που εντάχθηκαν κατά την τελευταία προκήρυξη του προγράμματος, είναι περισσότεροι από πεντακόσιοι.

Στόχος είναι μέσα στο 2015, παράλληλα με την υλοποίηση του προγράμματος εγκατάστασης νέων αγροτών,  με το καινούργιο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης να τονωθεί η επιχειρηματικότητα των νέων αγροτών με μια σειρά δράσεων, επενδυτικών κινήτρων και χρηματοδοτικών εργαλείων.

Στην Ένωση Αγρινίου, γνωρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα με ανθρώπινο δυναμικό και κυρίως με νέους ανθρώπους, παρέχουμε κάθε δυνατή υποστήριξη στους ενδιαφερομένους, έχοντας έτσι οργανώσει τις υπηρεσίες μας, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν όλη την απαραίτητη υποστήριξη  κατά τη συμπλήρωση και υποβολή των σχετικών φακέλων.