Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ορολογική Έρευνα για τον Καταρροϊκό Πυρετό

550 δειγματοληψίες σε βοοειδή και αιγοπρόβατα στην Αιτωλοακαρνανία. Αναλυτικά η σχετική εγκύκλιος με τις οδηγίες προς τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.ένωση αγρινίου (1)

Σε συνέχεια της επιζωοτίας Καταρροϊκού Πυρετού (ΚΠ), η οποία έπληξε τη χώρα μας από τα τέλη Μαϊου και με δεδομένη την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση του νοσήματος στη χώρα μας, αλλά και τις καιρικές συνθήκες (πτώση της θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές), η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έκρινε σκόπιμο να πραγματοποιηθεί μια ευρείας κλίμακας ορολογική διερεύνηση στα μηρυκαστικά της χώρας, ώστε να διαπιστωθεί, με ένα σχετικά υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας, το ποσοστό των οροθετικών ζώων μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του ΚΠ σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα.

Η διερεύνηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στο σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, της Γενικής Κτηνιατρικής Διεύθυνσης του υπουργείου, που απεστάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών:

  1. Η δειγματοληψία θα πραγματοποιηθεί από τυχαία επιλεγμένες εκτροφές βοοειδών και αιγοπροβάτων οι οποίες δεν δηλώθηκαν ως εστίες ΚΠ κατά το 2014 .
  2. Εντός των ανωτέρω τυχαία επιλεγμένων εκτροφών η δειγματοληψία θα πραγματοποιηθεί από τυχαία επιλεγμένα ζώα ηλικίας έξι μηνών και άνω (για αποφυγή μητρικών αντισωμάτων).
  3. Ο ακριβής αριθμός των εκτροφών βοοειδών και αιγοπροβάτων από τις οποίες θα γίνει δειγματοληψία ανά Περιφέρεια –Περιφερειακή Ενότητα, καθώς και ο αριθμός των ζώων που θα πρέπει να δειγματιστούν ανά εκτροφή καταγράφεται στην ίδια εγκύκλιο.

Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και σε ότι αφορά τα βοοειδή θα γίνουν συνολικά 400 δειγματοληψίες, εκ των οποίων οι 200 σε μονάδες της Αιτωλοακαρνανίας. Αντίστοιχα, σε ότι αφορά τα αιγοπρόβατα, θα γίνουν 625 δειγματοληψίες, με τις 350 να είναι στην Αιτωλοακαρνανία.

  1. Από κάθε δειγματιζόμενο ζώο θα λαμβάνεται ένα δείγμα αίματος, όγκου 5-10 ml , σε φιαλίδιο χωρίς αντιπηκτικό, το οποίο μετά τη δειγματοληψία θα φυγοκεντρείται και θα αποστέλλεται ο ορός του στο παρακάτω αρμόδιο εργαστήριο :

Εργαστήριο Ιολογίας του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αρμόδιος : Κωνσταντία Τασιούδη

Διεύθυνση : Νεαπόλεως 25, Αγία Παρασκευή, 153 10 Αττική Τηλέφωνο : 210 6011499, Fax : 210 6011499, e-mail: viruslab.ath@gmail.com

  1. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται για την αποτροπή της αιμόλυσης της δείγματος (οροί από αιμόλυση δεν μπορούν να εξεταστούν με ELISA).

Σε ότι αφορά τη συντήρηση των δειγμάτων πριν τη φυγοκέντρηση αυτή μπορεί να γίνει σε θερμοκρασία συντήρησης (+ 4οC) μέχρι και για 2 ημέρες. Εφόσον παρέλθουν οι 2 ημέρες θα πρέπει να γίνει φυγοκέντρηση, για διαχωρισμό του ορού και αποθήκευσή του σε συνθήκες ψύξης (διατήρηση μέχρι 1 εβδομάδα) ή κατάψυξης (διατήρηση για περισσότερο από 1 εβδομάδα).

  1. Κάθε φιαλίδιο με ορό αίματος που θα στέλνεται στο εργαστήριο θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει ατομική σήμανση που θα έχει:

− Τον αύξοντα αριθμό που αναγράφεται στο δελτίο αποστολής (στήλη υπό τον τίτλο Α/Α)

− τον αριθμό ενωτίου του ζώου

− το είδος (Β=Βοοειδές ή Π=Πρόβατο ή Α= Αίγα)

  1. Επιπλέον κάθε αποστολή ορών αίματος θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από Δελτίο αποστολής δειγμάτων πλήρως συμπληρωμένο (ένα έντυπο ανά δειγματιζόμενη εκτροφή).
  2. Η δειγματοληψία θα ξεκινήσει από λήψης της σχετικής εγκυκλίου και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε όλες τις περιοχές της χώρας το αργότερο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2015 .
  3. Για πρακτικούς λόγους προγραμματισμού των σχετικών εργαστηριακών εξετάσεων, και προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ομαλή ροή δειγμάτων είναι απολύτως αναγκαίο, πριν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες κάθε Περιφερειακής Ενότητας προβούν στην πραγματοποίηση της δειγματοληψίας, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο εργαστήριο της παραγράφου (4) για να βεβαιωθούν ότι είναι σε θέση να παραλάβει και να εξετάσει τα δείγματα σε δεδομένη ημερομηνία.