Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Νέες πληρωμές στα φωτοβολταϊκά

Έως 6.375 ευρώ στους δικαιούχους παραγωγούς.ενωση αγρινιου (1)

Ξεκίνησε και ολοκληρώνεται εντός των επομένων ημερών η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουλίου 2014, συγχρόνως με την εξόφληση των συμπληρωματικών τιμολογίων Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου, για όσους παραγωγούς είχαν υποβάλει Υπεύθυνες Δηλώσεις ότι δεν έχουν λάβει επιχορήγηση έως τις 15.08.2014.

Με τις σχετικές εντολές του ΛΑΓΗΕ προς την Τράπεζα, θα εξοφληθούν 6.670 πάρκα, συνολικού πληρωτέου ποσού (άθροισμα 4 τιμολογίων) έως 6.375€ (52% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούλιο).