Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

ΛΑΓΗΕ: Νέες πληρωμές

Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Ιουλίου 2014.photo_gallery_fotovoltaika_17

Ο ΛΑΓΗΕ έδωσε σήμερα εντολή στην Τράπεζα για εξόφληση τιμολογίων για παραγωγή Ιουλίου 2014 συγχρόνως με την εξόφληση των συμπληρωματικών τιμολογίων Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου, για όσους παραγωγούς είχαν υποβάλει Υπεύθυνες Δηλώσεις ότι δεν έχουν λάβει επιχορήγηση έως τις 15.08.2014.

Με την σημερινή εντολή θα εξοφληθούν 3.400 πάρκα συνολικού πληρωτέου ποσού (άθροισμα 4 τιμολογίων) έως 42.105€.