Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 07 Νοεμβρίου 2014 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ενισχύσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση στον καπνό

Ποσά ενισχύσεων που φτάνουν μέχρι 5.978.699 ευρώ θα λάβουν 459 παραγωγοί της χώρας, οι οποίοι εντάσσονται στα γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καπνού και αμιψεισποράς σε καπνοπαραγωγικές περιοχές.

καπνος

Οι δικαιούχοι παραγωγοί θα ενημερωθούν από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής να προσέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες τους εντός 10 ημερών για να υπογράψουν τις συμβάσεις υλοποίησης των προγραμμάτων στα οποία έχουν ενταχθεί.

Όσοι εφαρμόσουν τα προγράμματα για μια 2ετία θα λάβουν συνολικά ενισχύσεις ύψους 2.424.280 ευρώ, ενώ με 5ετή εφαρμογή οι ενισχύσεις φτάνουν στα 5.978.699 ευρώ.

Ο μέσος όρος ενίσχυσης ανέρχεται ανά παραγωγό στα 5.281 ευρώ για διετή εφαρμογή και στα 13.025 ευρώ για την πενταετή.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται με πλήρη ανάλυση, οι δικαιούχοι του κάθε προγράμματος ανά νομό καθώς και τα ποσά ενίσχυσης που αντιστοιχούν σε κάθε έναν από τους 459 αγρότες που εντάχθηκαν στα δυο προγράμματα.

2η πρόσκληση (2/4/2012)

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καπνού

Νομοί

Δικαιούχοι

Ενίσχυση 2ετιας

Ενίσχυση 5ετιας

ΚΙΛΚΙΣ

13

57.433

143.582

ΗΜΑΘΙΑΣ

4

17.840

44.600

ΡΟΔΟΠΗΣ

24

98.935

247.338

ΚΟΖΑΝΗΣ

12

74.206

185.515

ΣΕΡΡΩΝ

205

926.303

2.233.767

ΕΔΕΣΣΑΣ

2

22.052

55.130

ΛΑΡΙΣΑΣ

7

65.070

162.676

Σύνολο

267

1.261.839

3.072.608

Νομοί

Δικαιούχοι

Ενίσχυση 2ετιας

Ενίσχυση 5ετιας
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

4

4.268

10.670

ΞΑΝΘΗΣ

46

111.402

278.506

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1

10.127

25.318

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1

5.073

12.682

ΔΡΑΜΑΣ

10

31.206

78.015

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

17

189.970

474.926

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

8

29.895

74.739

Σύνολο

87

381.941

954.856

3η πρόσκληση (2/4/2012)

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καπνού

Νομοί

Δικαιούχοι

Ενίσχυση 2ετιας

Ενίσχυση 5ετιας

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

3

16.660

41.652

ΕΒΡΟΥ

7

27.181

67.953

ΡΟΔΟΠΗΣ

19

81.319

203.299

ΗΜΑΘΙΑΣ

1

3.201

8.002

ΚΟΖΑΝΗΣ

7

40.332

100.807

ΣΕΡΡΩΝ

8

27.593

68.983

ΛΑΡΙΣΑΣ

45

164.736

411.840

Σύνολο

90

361.022

902.536

Νομοί

Δικαιούχοι

Ενίσχυση 2ετιας

Ενίσχυση 5ετιας

ΠΕΛΛΑΣ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

1

2.995

7.488

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

3

7.993

19.983

ΚΙΛΚΙΣ

1

2.995

7.488

ΠΕΛΛΑΣ-ΕΔΕΣΣΑ

1

3.762

9.406

ΞΑΝΘΗΣ

1

2.246

5.616

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

8

65.239

163.098

Σύνολο

15

85.230

213.079

2η πρόσκληση (30/1/2013)

Αμιψεισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές

Νομοί

Δικαιούχοι

Ενίσχυση 2ετιας

Ενίσχυση 5ετιας

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

6

43.740

109.350

ΠΕΛΛΑΣ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

2

21.204

53.010

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

5

15.012

37.530

ΗΜΑΘΙΑΣ

1

8.100

20.250

ΚΙΛΚΙΣ

14

98.484

246.210

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

7

50.472

126.180

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

6

52.344

130.860

ΣΕΡΡΩΝ

4

37.740

94.350

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1

7.152

17.880

Σύνολο

46

334.248

835.620

Τελικό σύνολο

459

2.424.280

5.978.699

Μέσος όρος ενίσχυσης ανά παραγωγό

5.281

13.025