Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Βιωματική διδασκαλία σε εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγρινίου

Το Εργοστάσιο Παραγωγής Σύνθετων Ζωοτροφών και Πρώτων Υλών της Ένωσης Αγρινίου επισκέφτηκαν οι μαθητές της περιβαλλοντικής ομάδας του Γυμνασίου Νεάπολης, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος που υλοποιεί το σχολείοPB260073

Οι μαθητές, συνοδευόμενοι απ’ τους καθηγητές τους, είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά όλη τη διαδικασία παραγωγής και αναλυτικά να ενημερωθούν απ’ τον προϊστάμενο του εργοστασίου κ. Δήμο Μπέτσικα για τον τρόπο λειτουργείας του εργοστασίου, απ’ την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι την τελική επεξεργασία και τυποποίηση, αλλά και την αξία της διασφάλισης υψηλής ποιότητας και απόλυτα ελεγμένων και πιστοποιημένων προϊόντων, καθώς, μέσω της τροφικής αλυσίδας, τελικός αποδέκτης είναι ο καταναλωτής.

Επίσης, ενημερώθηκαν για τη δυναμική του κτηνοτροφικού κλάδου στην Αιτωλοακαρνανία και το πώς η λειτουργία του εργοστασίου έχει συμβάλει στην ανάπτυξή του, παρέχοντας προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις θρεπτικές ανάγκες των ζώων κάθε τύπου εκτροφής και διασφαλίζοντας την υγείας του ζωικού κεφαλαίου, μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα τις αποδόσεις των ζώων.

Η εμπειρία από την επίσκεψη στο εργοστάσιο αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη για τους 46 μαθητές της περιβαλλοντικής ομάδας του Γυμνασίου Νεάπολης, οι οποίοι και αποχώρησαν έχοντας αποκομίσει  ολοκληρωμένη εικόνα για την παραγωγή και μεταποίηση προϊόντων, που στην πραγματικότητα αποτελούν βασικό πυλώνα στήριξης της τοπικής οικονομίας.