Ένωση Αγρινίου

Επιβεβαίωση εγγραφής

Xρειάζεται να συμφωνήσετε ώστε να συνεχίσουμε να τηρούμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση με σκοπό την επικοινωνία μαζί σας. Η επιχείρηση μας έλαβε όλα τα μέτρα, ώστε να μην υπάρξει διαρροή των στοιχείων σας.

We must have your approval for letting us use your email address for our newsletter campains.