Ένωση Αγρινίου

ΟΕΦ ΕΑΣ Αγρινίου

EOF_coverΣτον Αγροτικό Συνεταιρισμό “Ένωση Αγρινίου” εργαζόμαστε καθημερινά βάσει ενός μακροπρόθεσμου επιχειρησιακού πλάνου που αναγνωρίζει τις εξελίξεις στον αγροτικό κλάδο, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο. Βασικός στόχος μας όλα αυτά τα χρόνια παραμένει η παροχή όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής υποστήριξης και καθοδήγησης στους παραγωγούς μας για τα ζητήματα που τους απασχολούν.

Ειδικά όσον αφορά στα φημισμένα ελαιοκομικά μας προϊόντα όπως η Κονσερβολιά ή οι επιτραπέζιες ελιές ποικιλίας Καλαμών η προσπάθεια εστιάζει στην περαιτέρω ενίσχυση των ποιοτικών και ποσοτικών τους δεικτών, την ενδυνάμωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικής τους θέσης στην αγορά. Αποτελέσματα όμως τα οποία συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την υποστήριξη σε επίπεδο κοινοτικής χρηματοδότησης μέσω των προγραμμάτων ΟΕΦ στο πλαίσιο του καν. [ΕΚ] 867/08.


 Εισαγωγικό Προέδρου

Στη μεταβατική και σύνθετη περίοδο που διανύουμε, ο μόνος τρόπος να αντεπεξέλθουμε στις απαιτητικές της συνθήκες είναι ο επαναπροσδιορισμός των στόχων και επιδιώξεων και η αξιοποίηση των πραγματικών μας δυνατοτήτων. Να δούμε απ’ την αρχή κάποια πράγματα και να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε και να παράγουμε αυτά που μπορούμε. Και μπορούμε οι αγρότες πολλά!

Με αυτό τον προσανατολισμό στον Αγροτικό Συνεταιρισμό “Ένωση Αγρινίου” εργαζόμαστε καθημερινά βάσει ενός μακροπρόθεσμου επιχειρησιακού πλάνου που αναγνωρίζει τις εξελίξεις στον αγροτικό κλάδο, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο. Βασικός στόχος μας όλα αυτά τα χρόνια παραμένει η παροχή όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής υποστήριξης και καθοδήγησης στους παραγωγούς μας για τα ζητήματα που τους απασχολούν.

Ειδικά όσον αφορά στα φημισμένα ελαιοκομικά μας προϊόντα όπως η Κονσερβολιά ή οι επιτραπέζιες ελιές ποικιλίας Καλαμών η προσπάθεια εστιάζει στην περαιτέρω ενίσχυση των ποιοτικών και ποσοτικών τους δεικτών, την ενδυνάμωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικής τους θέσης στην αγορά. Αποτελέσματα όμως τα οποία συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την υποστήριξη σε επίπεδο κοινοτικής χρηματοδότησης.

Με την αναγνώρισή μας ως Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 867/08 και τη συμμετοχή της στα εν λόγω Προγράμματα Εργασίας τις δύο τελευταίες τριετίες (2009-2012 & 2012-15) αποκομίσαμε πολύτιμη εμπειρία. καταφέραμε να συστηματοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας, ενώ μέσα από τις προβλεπόμενες δράσεις, διασφαλίσαμε μετρήσιμα οφέλη για τους παραγωγούς μας, τα προϊόντα, αλλά και την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Είμαστε υπερήφανοι που στη σχεδόν ενός αιώνα παρουσία μας στην περιοχή, έχουμε καταφέρει ακολουθώντας ως φιλοσοφία “η ισχύς εν τη ενώσει” να αναδειχθούμε στο σημαντικότερο πυλώνα της τοπικής αγροτικής οικονομίας.

Ο αγώνας να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία συνεχίζεται.
Θωμάς Κουτσουπιάς
Πρόεδος Ένωσης Αγρινίου


10 στοχευμένες και μετρήσιμες δράσεις για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην ποιότητα των ελαιοκομικών προϊόντων της Ένωσης

Πορεία υλοποίησης του τριετούς Προγράμματος Εργασίας της ΟΕΦ ΑΣ Αγρινίου βάσει του Καν. [ΕΚ] 867/08 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό [ΕΕ] 1220/2011 της Επιτροπής

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός “Ένωση Αγρινίου” υλοποίησε με επιτυχία το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Eργασίας στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 867/08 όπως τροποποιήθηκε με τον Καν.(ΕΕ) 1220/20011 την τριετία 2012-2015.

Ο ΑΣ υλοποίησε δράσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων του δίνοντας έμφαση στην πιστοποίηση και την εκπαίδευση των ελαιοπαραγωγών του σε πρακτικές που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση και έχουν στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του τοπίου που αποτελεί και θεμελιώδη αρχή της νέας ΚΑΠ.

Ο ΑΣ Αγρινίου υπέβαλε στις 15/02/2012 μελέτη και αναγνωρίστηκε ως Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων με την υπ’ αριθμ ΥΑ 1185/30264/14-03-12 ενώ με την υπ' αριθ. ΥΑ 1474/40225/30.03.12 εγκρίθηκε και το πρόγραμμα εργασίας που είχε υποβάλει ταυτόχρονα με συνολικό προϋπολογισμό 1.819.225 €.


1. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης

ΤΟΜΑΣ B
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ iv
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ: 1.100.000 €
Ο ΑΣ Αγρινίου δίνοντας πολύ μεγάλη σημασία στην παραγωγή ποιοτικής επιτραπέζιας ελιάς, συνέχισε και την τριετία 2012-2015 την επιτυχημένη εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης (ΣΟΔ) που ξεκίνησε στο πλαίσιο του ΠΕ της προηγούμενης τριετίας (2009-2012), αριθμώντας 1200 πιστοποιημένους ελαιοπαραγωγούς με 23.188 στρέμματα.

Τόσο οι νέοι, όσο και οι παλιοί παραγωγοί εκπαιδεύτηκαν και πιστοποιήθηκαν σε όλα τα θέματα σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2/3. Επιπλέον, έμφαση δόθηκε στην κατάρτιση τους για τα οφέλη της συλλογικής διαχείρισης της ελαιοκαλλιέργειας και των ελαιώνων, της συλλογικής συγκομιδής, έκθλιψης, αποθήκευσης και εμπορίας των ελαιοκομικών προϊόντων.

Η εντατική εκπαίδευση των μελών της ομάδας της ολοκληρωμένης διαχείρισης του ΑΣ συνέβαλε στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης των παραγωγών με τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής και την πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο του “πρασινίσματος“ της νέας ΚΑΠ.

Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης από τους παραγωγούς του ΑΣ είναι εντυπωσιακή. Με τη σωστή καθοδήγηση και εκπαίδευση των παραγωγών επιτεύχθηκε μείωση του ποσοστού χρήσης λιπασμάτων κατά 10% και το ποσοστό ανεύρεσης υπολειμμάτων ΦΠΠ ήταν μηδενικό, γεγονός που επιβεβαιώνει την εξαιρετική ποιότητα της επιτραπέζιας ελιάς του ΑΣ και αυξάνει την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού που αναζητά ποιοτικά και ασφαλή τρόφιμα.


2. Προμήθεια πλαστικών παλετοκιβωτίων (bins)

ΤΟΜΑΣ Γ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γi
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ: 3.508 €

Η ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο μεταφοράς και αποθήκευσης του καρπού.

Μέσω της συγκεκριμένης δραστηριότητας, ο ΑΣ προμηθεύτηκε πλαστικά κιβώτια για τους παραγωγούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης ώστε να μεταφέρουν τις ελιές υπό καλύτερες συνθήκες στη μεταποιητική μονάδα χωρίς επιπτώσεις σε θέματα ποιότητας. Και αυτό γιατί τα παλετοκιβώτια επιτρέπουν τον καλύτερο αερισμό των καρπών, με αποτέλεσμα να μην αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες στις ελιές που οδηγούν σε σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας του προϊόντος λόγω αύξησης της οξύτητάς του.

Έτσι, με τη χρήση των παλετοκιβωτίων αποφεύχθηκε η συμπίεση των καρπών και η υποβάθμιση της ποιότητάς τους, ενώ μειώθηκε ο χρόνος που μεσολαβεί από τη συγκομιδή του ελαιοκάρπου μέχρι την τυποποίηση του τελικού προϊόντος.

Η μείωση της καταπόνησης που υφίστανται οι ελιές κατά τη μεταφορά τους οδήγησε σε κατακόρυφη άνοδο των ποιοτικών χαρακτηριστικών του τελικού προϊόντος λόγω απουσίας εξωτερικών ελαττωμάτων και αποφυγή του φαινομένου της μαλακής σάρκας των καρπών.


3. Εγκατάσταση Μονάδας Βιολογικού Εξοπλισμού

ΤΟΜΑΣ Γ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γiii
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ: 82.600 €

Για μια επιχείρηση επεξεργασίας και συσκευασίας ελιάς όπως ο ΑΣ Αγρινίου η παραγωγή προϊόντων ποιότητας με τη λιγότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση ειδικά σε υγρά απόβλητα, αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Λόγω της φύσης της επεξεργασίας της ελιάς, σχεδόν σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, δημιουργούνται μεγάλοι όγκοι σε υγρά απόβλητα επιβαρυμένα με αλατούχες ενώσεις και λιπογόνες ουσίες, ειδικά στον ΑΣ Αγρινίου με ετήσια επεξεργασία δυναμικότητας 1.500 - 2.500 τόνων ελιάς.

Ο όγκος των υγρών αποβλήτων δεν επεξεργαζόταν τα προηγούμενα έτη. Με την υλοποίηση της δράσης αυτής ο ΑΣ είχε τη δυνατότητα να δείξει την φιλοπεριβαλλοντική του συνείδηση. Έτσι πλέον τα απόβλητα αυτά μεταφέρονται σε μία μεγάλη τσιμεντένια δεξαμενή και από εκεί φιλτράρονται σε 3 μεγάλες δεξαμενές. Στη συνέχεια, τα λύματα άοσμα και σχεδόν άχρωμα αποτίθενται σε καλαμιώνα 5 στρεμμάτων.

Με την εγκατάσταση της μονάδας βιολογικού εξοπλισμού η ΑΣ κατάφερε να ξεπεράσει τα προβλήματα και να μειώσει την περιβαλλοντική επιβάρυνση της εργοστασιακής της μονάδας.


4. Hμιαυτόματη μηχανή περιτύλιξης παλετών

ΤΟΜΑΣ Γ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γiv
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ: 7.175 €

Με στόχο τη βέλτιστη ποιότητα του προϊόντος και στο τελικό στάδιο της επιλογής για κατανάλωση και όχι μόνο τη στιγμή που αυτό φεύγει από το χώρο παραγωγής, ο ΑΣ Αγρινίου προμηθεύτηκε ένα (1) ημιαυτόματο μηχάνημα περιτύλιξης παλετών με φιλμ πλαστικού πολυαιθυλενίου.

Με αυτό διασφαλίζεται η σταθερότητα και η ακέραια μεταφορά των προϊόντων στον τελικό εμπορικό αποδέκτη ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες απώλειας ή αλλοίωσης της συσκευασίας.


5. Προμήθεια δεξαμενών

ΤΟΜΑΣ Γ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γiv
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ: 23.400 €
Για τη διαφύλαξη της υψηλής ποιότητας της παραγόμενης επιτραπέζιας ελιάς, ο ΑΣ Αγρινίου προμηθεύτηκε νέες ανοξείδωτες δεξαμενές προς αντικατάσταση των παλαιότερων. Οι εν λόγω χρησιμοποιούνται και για την αποθήκευση των ελιών, αλλά και κατά την επεξεργασία τους αφού σε αυτές γίνεται η προετοιμασία του διαλύματος σόδας για την εκπίκρανση των ελιών, καθώς και του διαλύματος πυκνής άλμης για τη ζύμωσή τους.

Έτσι με τις εν λόγω δεξαμενές ο ΑΣ συνέβαλε στη βελτίωση της ποιότητας του τελικού της προϊόντος.


 6. Σύστημα γεμιστικής μηχανής και παρελκόμενα αυτού

ΤΟΜΑΣ Γ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γiv
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ: 109.192 €

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγρινίου στο πλαίσιο του τριετούς προγράμματος εργασίας εγκατέστησε σύστημα αυτόματης γεμιστικής μηχανής δοχείων 2 έως 13 λίτρων και παρελκόμενων αυτού για την ασφαλή συσκευασία των ελιών και επομένως την προστασία του καταναλωτή.

Συγκεκριμένα, ο ΑΣ προμηθεύτηκε διπλό αναβατόριο τροφοδοσίας και αυτόματο γεμιστικό - ζυγιστικό μηχάνημα ελιάς και τούνελ πλυσίματος - στεγνώματος δοχείων. Πρακτικά, η εν λόγω συσκευασία αντικατέστησε μέρος των μεγάλων πλαστικών δοχείων που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση και εμπορία των προϊόντων ελιάς προσδίδοντας μεγαλύτερη αξία στο τελικό προϊόν.


7. Προμήθεια μηχανήματος εκπυρήνωσης - κοπής ελιάς και παρελκόμενων αυτού

ΤΟΜΑΣ Γ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γiv
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ: 69.250 €

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγρινίου με στόχο την αναβάθμιση της αξίας και τη διαφοροποίηση του τελικού προϊόντος ως προς την ποιότητα και τη συσκευασία, προμηθεύτηκε και εγκατέστησε μηχάνημα εκπυρήνωσης-κοπής ελιάς και παρελκόμενων αυτού. Έτσι, κατάφερε να προσφέρει στο καταναλωτικό κοινό ένα ποιοτικό και ταυτόχρονα εύκολο στη χρήση προϊόν, καθώς έχει αφαιρεθεί το κουκούτσι από την ελιά, ενισχύοντας παράλληλα τη θετική εικόνα στην αντίληψη του καταναλωτή. Επιπλέον, η εν λόγω δράση λειτούργησε υποστηρικτικά στη γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της θέσης των ελληνικών προϊόντων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.


8. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής ιχνηλασιμότητας

ΤΟΜΑΣ Δ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δi
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ: 368.500 €

Ο ΑΣ Αγρινίου θέλοντας να διαφυλάξει την ποιότητα της επιτραπέζιας ελιάς που παράγει, εφαρμόζει Σύστημα Ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο παραγωγού και τυποποιητηρίου. Έτσι, όλοι οι παραγωγοί της ομάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης του ΑΣ Αγρινίου (1.200 παραγωγοί) συμμετέχουν στην ομάδα ιχνηλασιμότητας τηρώντας καταγραφές σε ειδικό τετράδιο.

Παράλληλα, στο τυποποιητήριο αναβαθμίστηκε και επικαιροποιήθηκε το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλασιμότητας iKnow με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • βελτιωμένο περιβάλλον χρήσης
  • περαιτέρω αυτοματοποίηση
  • αυτοματοποιημένες αναφορές μέσω email
  • διαγράμματα
  • στατιστική επεξεργασία των δεδομένων
  • ενσωμάτωση διαδικασιών ISO 9001:2008

Η ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής ιχνηλασιμότητας από τον ΑΣ οδήγησε σε βελτίωση της αξιοπιστίας του όσον αφορά την επικοινωνία της υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων σε επίπεδο πελατών - προμηθευτών. Ταυτόχρονα, θετική ήταν και η ανταπόκριση των καταναωλτών η οποία έγινε φανερή μέσω αύξησης των πωλήσεων των προϊόντων της.


 9. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων στο τυποποιητήριο του ΑΣ

ΤΟΜΑΣ Δ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δii
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ: 39.600 €

Ο ΑΣ Αγρινίου θέλοντας να διασφαλίσει την ποιότητα και ασφάλεια της επιτραπέζιας ελιάς συνέχισε την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 και Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 στις εγκαταστάσεις του τυποποιητηρίου επιτραπέζιας ελιάς στη Σπολάιτα.

Η πιστοποίηση των ανωτέρω συστημάτων έγινε και για τα τρία έτη του προγράμματος ώστε η Ένωση να είναι σε θέση να αποδεικνύει την ασφάλεια και ποιότητα του επιτραπέζιας ελιάς, καθώς και την ορθή λειτουργία της επιχείρησης της κατέχοντας έτσι ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Παράλληλα, προχώρησε σε εφαρμογή συστημάτων που καλύπτουν τις απαιτήσεις των προτύπων International Food Standard (IFS) και British Retail Consortium (BRC) στο τυποποιητήριο της. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα σε περίπτωση αιτήματος από πελάτη του εξωτερικού για πιστοποίηση και εν γένη υποστήριξη του προϊόντος στη νέα αγορά.

Τα παραπάνω συνέβαλαν στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της εταιρείας στην αγορά σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων της με επιβράβευση από τους καταναλωτές μέσω αύξησης των πωλήσεων όχι μόνο στην εγχώρια, αλλά τις διεθνείς αγορές.


 10. Επικοινωνιακό πρόγραμμα ΑΣ Αγρινίου

ΤΟΜΑΣ Ε
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εi
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ: 16.000 €

Η ΑΣ Αγρινίου αξιοποίησε το διαδικτυακό δυναμικό της σύγχρονης εποχής (facebook, twitter κλπ) αλλά και παραδοσιακούς τρόπους επικοινωνίας έτσι ώστε το νέο της πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του να διαδοθούν σε όσο το δυνατό περισσότερους ενδιαφερόμενους με στόχο την την προβολή των προϊόντων της ΑΣ, μέσα από την ουσιαστική επικοινωνία με τους καταναλωτές.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε απολογιστικό ενημερωτικό έντυπο και διοργανώθηκε ενημερωτική συνάντηση με δημοσιογράφους όπου έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε παράγοντες του αγροδιατροφικού χώρου και γνωριμία με τους παραγωγούς, τις αξίες και τις παραδόσεις της περιοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο http: e-ea.oefprogram.gr