Ένωση Αγρινίου
Οι υποδομές που έχει αναπτύξει η Ένωση Αγρινίου<br /> εγγυώνται τη συνέχεια της παραγωγικής διαδικασίας

Οι υποδομές που έχει αναπτύξει η Ένωση Αγρινίου
εγγυώνται τη συνέχεια της παραγωγικής διαδικασίας

O εκσυγχρονισμός των εργοστασίων συνέβαλε<br /> στην αύξηση της παραγωγικής ισχύος

O εκσυγχρονισμός των εργοστασίων συνέβαλε
στην αύξηση της παραγωγικής ισχύος

Νέες καλλιέργειες, καινοτόμες πρακτικές, ολοκληρωμένη διαχείριση

Νέες καλλιέργειες, καινοτόμες πρακτικές, ολοκληρωμένη διαχείριση

Ένωση Αγρινίου

Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών

Η Ένωση Αγρινίου, με παρουσία σχεδόν ενός αιώνα στην ευρύτερη περιοχή δράσης της, έχει ήδη εξελιχθεί στον σημαντικότερο, αν όχι τον μοναδικό πυλώνα της τοπικής αγροτικής οικονομίας. Είναι ο πραγματικά, μεγάλος σύμμαχος των αγροτών, ιδιότητα που οι ίδιοι οι αγρότες αναγνωρίζουν, αφού για κάθε τους ανάγκη στην Ένωση Αγρινίου απευθύνονται.

Έχοντας στο δυναμικό της εργοστάσια που δραστηριοποιούνται στην επεξεργασία  των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων της περιοχής και υποκαταστήματα έτσι κατανεμημένα ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των μελών της, έχει τη δυνατότητα παρέμβασης στη διαμόρφωση των τιμών της αγοράς και συμβάλλει μέσω του ανταγωνισμού στην επίτευξη υψηλότερης οικονομικής προσόδου για τους παραγωγούς.


Την περίοδο 2006-2007 προχώρησε στον εκσυχρονισμό των εργοστασίων:

Eπεξεργασίας βρώσιμης ελιάς, παραγωγής ζωοτροφών και παραγωγής αποξηραμένης μηδικής (pellets), επενδύοντας κεφάλαια ύψους 2.000.000€, αυξάνοντας τη δυναμικότητα των γραμμών παραγωγής και βελτιώνοντας ακόμα πιο πολύ την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Οι δραστηριότητες ωστόσο δεν εξαντλούνται εδώ. Η Ένωση διαθέτει Ξηραντήρια αραβοσίτου, ενώ επ’ ωφελεία των αγροτών ασχολείται συστηματικά με την εμπορία Σπόρων και Λιπασμάτων, με την εμπορία Φυτοφαρμάκων, ακόμη και με την εμπορία Γεωργικών Εφοδίων και Μηχανημάτων, παρέχοντας έτσι ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους αγρότες, που ενισχύονται ασφαλώς μέσω του γραφείου ενημέρωσης για την τεχνική υποστήριξη και την ολοκληρωμένη καθοδήγηση για τα προγράμματα ή οτιδήποτε άλλο απασχολεί τον αγρότη.

Μεταξύ των υπηρεσιών της Ένωσης είναι φυσικά και το Τμήμα Επιδοτήσεων για το ΟΣΔΕ και τις Εξισωτικές Αποζημιώσεις, αλλά και το Τμήμα Αγροτικών Μελετών που αναφέρεται στους Νέους Αγρότες και τα Σχέδια Βελτίωσης, στις Πρόωρες Συντάξεις, στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, στα Βιολογικά Προϊόντα κ.τ.λ.

Όλα αυτά αποτελούν βέβαια την καθημερινή πρακτική της Ένωσης και των 120 ανθρώπων που εργάζονται σ’ αυτή, αναδεικνύοντάς την και σε σημαντικό εργοδότη με αξιοσημείωτη συνεισφορά στην αύξηση της απασχόλησης για την περιοχή. Το μείζον, ωστόσο, δεν είναι ο αριθμός των εργαζομένων, αλλά η προσπάθεια της Ένωσης για την συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού.

Η Ένωση Αγρινίου μετά από ένα ευρύ ερευνητικό πρόγραμμα για τις δενδρώδεις καλλιέργειες, σε συνεργασία με πανεπιστήμια της χώρας και του εξωτερικού, εγκατέστησε πειραματικούς πιλοτικούς αγρούς στην περιοχή της για την καλλιέργεια της δαμασκηνιάς, κερασιάς, αχλαδιάς και μηλιάς. Ιδιαίτερη δε έμφαση δόθηκε στην καλλιέργεια δαμασκηνιάς όπου φυτεύτηκαν δεκάδες χιλιάδες δέντρα σε εκατοντάδες στρέμματα.

Πρόσφατο παράδειγμα των αντανακλαστικών της Ένωσης Αγρινίου στις απαιτήσεις της αγοράς, ήταν η δημιουργία του τμήματος φωτοβολταϊκών συστημάτων. Με μεθοδικότητα και υπευθυνότητα το εν λόγω τμήμα κατάφερε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να εξελιχθεί σε πρωτοπόρο και να βρίσκεται σήμερα στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των  Ενώσεων σε Πανελλαδικό επίπεδο.

Το αναμενόμενο ύψος επένδυσης για την περιοχή είναι της τάξης των 162.000.000€, δίνοντας στους παραγωγούς ένα συμπληρωματικό εισόδημα με ορίζοντα εικοσιπενταετίας. Ήδη υπάρχουν τα πρώτα «καθαρά» κέρδη για τους αγρότες επενδυτές.

Στα τελευταία επενδυτικά σχέδια της ΕΑΣ Αγρινίου συγκαταλέγεται η ίδρυση  σύγχρονης μονάδας επεξεργασίας γάλακτος  με  την επωνυμία ΑΜΦΙΓΑΛ Α.Ε.. Μία επένδυση ύψους 9.000.000€ που δημιουργήθηκε για να στηρίξει την προσπάθεια των κτηνοτρόφων της περιοχής, δίνοντας ταυτόχρονα κίνητρα για την δημιουργία και άλλων σύγχρονων κτηνοτροφικών μονάδων. Παράλληλα έχει τη δυνατότητα να προμηθεύσει την τοπική κοινωνία -και όχι μόνο- με υψηλής ποιότητας γαλακτοκομικά προϊόντα.

Πρόεδρός της Ένωσης Αγρινίου είναι ο κ. Θωμάς Κουτσουπιάς, ο οποίος και με τη στήριξη του Δ.Σ. και των μελών, οδηγεί πλέον  την Ένωση στη νέα της εποχή.


Ιστορική συγχώνευση ΕΑΣ Άμφισσας με τον Α.Σ. Ένωση Αγρινίου

Στην κοινή γενική συνέλευση των μελών των αγροτικών συνεταιρισμών «Α. Σ. Ένωση Αγρινίου» και «Ελαιουργικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Άμφισσας», που πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο με τηλεδιάσκεψη στις 08-12-2020, ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσής τους σε ενιαίο συνεταιρισμό, δι' απορροφήσεως του δεύτερου από τον πρώτο, κατά τα οριζόμενα και στις διατάξεις του Ν. 4673/2020 περί  Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

Επιτεύχθηκε έτσι, ο κοινός στόχος των διοικήσεών τους, για τη δημιουργία ενός πιο ισχυρού και αποτελεσματικού συνεταιριστικού σχήματος, τόσο σε επίπεδο οικονομικών στοιχείων  όσο και σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων, ώστε με τη συνένωση των δυνάμεων των συνεταιριστών μελών του, να μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις σύγχρονες ανάγκες του συνεταιριστικού κινήματος, αλλά και της ανταγωνιστικότητας στον τομέα της αγροτικής παραγωγής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, όπως αυτές διαμορφώνονται, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό και  διεθνές επίπεδο.

Το όραμα λοιπόν των διοικήσεων των συνεταιρισμών και των Προέδρων των διοικητικών τους  συμβουλίων κ. Θωμά Κουτσουπιά και κ. Ηλία Ξηρού έγινε πραγματικότητα.

Η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης έγινε με τηλεδιάσκεψη, λόγω των απαγορευτικών μέτρων συνάθροισης, που είχαν επιβληθεί εξαιτίας του Covid-19,  μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας «electobox» και μάλιστα με άψογο, απόλυτα διαφανή και υποδειγματικό τρόπο.

Κατά την παραπάνω κοινή συνεδρίαση των μελών των συγχωνευθέντων συνεταιρισμών   ψηφίστηκε το νέο καταστατικό του συνεταιρισμού, ο οποίος θα φέρει την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΣΑΣ»  και το διακριτικό τίτλο «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», με έδρα το Αγρίνιο και περιφέρεια τη γεωγραφική περιοχή που ορίζεται  από τα διοικητικά όρια των Νομών Αιτωλ/νίας  και Φωκίδος, ενώ αναδείχθηκε και νέο  Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο αυτού, στα οποία εξελέγησαν μέλη και από τους δύο συνεταιρισμούς. Οι αρχαιρεσίες διεξήχθησαν από τριμελή εφορευτική επιτροπή, που εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση, υπό την προεδρία δικαστικού αντιπροσώπου.

Ο υποδειγματικός τρόπος διεξαγωγής των εργασιών της Γ.Σ. με τηλεδιάσκεψη, απέδειξε εκτός των άλλων, ότι οι αγρότες της περιοχής μας βρίσκονται πάντοτε κοντά στις εξελίξεις και μπορούν να ανταπεξέρχονται με επιτυχία όχι μόνο στις εκάστοτε ανάγκες της σύγχρονης αγροτικής παραγωγής, αλλά και στις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας.


Η ψηφιακή ψηφοφορία διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία, χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία της Ελληνικής Εταρείας Ηλεκτρονικών Ψηφοφοριών, electobox secure online voting (https://electobox.com).

Η electobox secure online voting έχει αλλάξει τα δεδομένα στον τρόπο που ψηφίζουμε, προσφέροντας αξιόπιστα, ασφαλή και εύκολα στην χρήση συστήματα ηλεκτρονικών εκλογών και δημοψηφισμάτων. Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία της εταιρείας η ψηφοφορία μέσω διαδικτύου έχει γίνει απόλυτα ασφαλής και προσβάσιμη σε όλους. Αυτό γιατί η ομάδα έρευνας και ανάπτυξης της electobox κατάφερε να συνδυάσει τους ισχυρότερους αλγόριθμους κρυπτογράφησης σε μία εύκολη και φιλική στην χρήση εφαρμογή.

Με αυτό τον τρόπο, κάθε ψηφοφόρος μπορεί πλέον να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ψηφοφορία από όπου και αν βρίσκεται, χρησιμοποιώντας είτε το κινητό του είτε τον υπολογιστή ή το tablet του. Η πρωτοποριακή κρυπτογραφία που χρησιμοποιεί η εφαρμογή διασφαλίζει πως κανένας - ούτε το ίδιο το electobox - δεν είναι σε θέσει να διαβάσει ή να αλλάξει την ψήφο κάποιου ψηφοφόρου. Μάλιστα, η τεχνολογία του electobox δίνει την δυνατότητα σε κάθε ψηφοφόρο να επαληθεύσει και να επιβεβαιώσει ο ίδιος πως η εκλογική διαδικασία ήταν αδιάβλητη και πως η ψήφος του υποβλήθηκε και καταμετρήθηκε επιτυχώς.

Ήδη οι μεγαλύτεροι οργανισμοί και φορείς της χώρας μας εμπιστεύονται την τεχνολογία της electobox για να διεξάγουν με ασφάλεια τις εκλογές τους ηλεκτρονικά. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, οι Εμπορικοί Σύλλογοι Αθηνών και Πειραιά, η Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος, η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, σωματεία εργαζομένων όπως το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών και το Σωματείο Εργαζομένων Υγείας Αττικής, διάφοροι Δήμοι της χώρας κ.α..

Περισσότερες πληροφορίες για το electobox, στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας: https://electobox.com


Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Κουτσουπιάς Θωμάς  -  πρόεδρος

Καλλίμορφος Ιωάννης  -  αντιπρόεδρος

Στυλιαράς Ιωάννης  -  ταμίας

Τσώλος Ιωάννης  -  γραμματέας

Τσώλης Δημήτριος  -  μέλος

Η σύνθεση του νέου Eποπτικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Ξηρός Ηλίας  -  πρόεδρος

Καραπάνος Διονύσης   -  γραμματέας

Τάκης Δημήτρης   -   μέλος