Τρίτη, 27 Ιουνίου
Αγρίνιο o Ταχ. Ανέμου: km/h Υγρασία: %

Παρασκευή, 16 Ιούνιος 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Μέχρι 3 Ιουλίου οι αιτήσεις για αντιχαλαζικά

Οι όροι για την παροχή αντιχαλαζικού διχτυού και  αντιβροχικής μεμβράνης για την προστασία της αμπέλου.

Με απόφασή του το Δ.Σ. του ΕΛΓΑ, καθορίζει τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Ενεργητικής Προστασίας των γεωργικών καλλιεργειών από φυσικούς κινδύνους, που θα επιχορηγήσει ο ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2017.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση επενδύσεων σε προληπτικές δράσεις, που αποσκοπούν στη μείωση των συνεπειών στην παραγωγή των καλλιεργειών από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα.

Με το Μέτρο 1. καθορίζονται οι όροι για την αγορά και τοποθέτηση αντιχαλαζικού διχτυού για την προστασία της αμπέλου (επιτραπέζιων σταφυλιών) από το χαλάζι, ενώ με το Μέτρο 2. η αγορά και τοποθέτηση αντιβροχικής μεμβράνης για την προστασία της αμπέλου (επιτραπέζιων σταφυλιών) από άκαιρες και υπερβολικές βροχοπτώσεις.

Δικαιούχοι προγράμματος

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν την πλήρη κυριότητα, την επικαρπία ή μόνο την εκμετάλλευση αγροτικών εκμεταλλεύσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων του άρθρου 4, εφ’ όσον συντρέχουν αθροιστικά τα παρακάτω:

α. έχουν αποδεδειγμένα εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και είναι ασφαλιστικά ενήμεροι σύμφωνα με τον Ν.3877/2010

β. δεν οφείλουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά στον ΕΛ.Γ.Α. εκτός αν έχουν ρυθμίσει την οφειλή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 10, του άρθρου 12, της παρούσας Απόφασης και

γ. το αγροτεμάχιο για το οποίο αιτούνται ένταξη επιχορήγησης, να έχει δηλωθεί ως επιτραπέζια σταφύλια στη ΔΚΕ του έτους 2016.

Πεδίο εφαρμογής και επιλέξιμες καλλιέργειες κατά μέτρο προληπτικής δράσης

Μέτρο 1:

Στο μέτρο υπάγονται οι Περιφερειακές Ενότητες όλης της χώρας.

Η επιλέξιμη καλλιέργεια είναι η άμπελος, εφ’ όσον στη ΔΚΕ του 2016 δηλώνεται ως «επιτραπέζια σταφύλια» και είναι σε παραγωγικό στάδιο (εξαιρούνται αν δηλώνονται ως «νεαρά δένδρα»).

Μέτρο 2:

Στο μέτρο υπάγονται οι Περιφερειακές Ενότητες όλης της χώρας.

Η επιλέξιμη καλλιέργεια είναι η άμπελος, εφ’ όσον στη ΔΚΕ του 2016 δηλώνεται ως «επιτραπέζια σταφύλια» και είναι σε παραγωγικό στάδιο (εξαιρούνται αν δηλώνονται ως «νεαρά δένδρα»).

Ποσοστό επιχορήγησης

Το ποσοστό επιχορήγησης των μέτρων και για τις δυο κατηγορίες δικαιούχων ανέρχεται σε 60% του επιλέξιμου κόστους εγκατάστασης.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση με τις πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τους πρόσθετους όρους κλπ  ΕΔΩ