Τρίτη, 27 Ιουνίου
Αγρίνιο o Ταχ. Ανέμου: km/h Υγρασία: %

Δευτέρα, 19 Ιούνιος 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Άμεσες επεμβάσεις σε Αμπελώνες μετά τις βροχοπτώσεις

Μεγάλος κίνδυνος προσβολών για το αμπέλι από ασθένειες που κάνουν πιο έντονη την εμφάνισή τους το τελευταίο διάστημα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν.


Τις σχετικές οδηγίες εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Διαπιστώσεις- Οδηγίες:

Λόγω των καιρικών συνθηκών του Σαββατοκύριακου ο κίνδυνος προσβολών είναι μεγάλος. Άμεση επέμβαση στους αμπελώνες όλων των περιοχών που έπεσαν βροχές.

Στις υπόλοιπες περιοχές, εντείνετε τους ελέγχους για τον έγκαιρο εντοπισμό προσβολών και άμεση επέμβαση.

ΩΙΔΙΟ

Διαπιστώσεις- Οδηγίες:

Υπάρχουν σποραδικές προσβολές, ενώ οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τον μύκητα. Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με τον περονόσπορο.

Η επέμβαση να είναι σχολαστική και να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε αμπελώνες με ιστορικό προσβολών και ευαίσθητες ποικιλίες.

 Οι επεμβάσεις με κάθε δραστική ουσία ανά καλλιεργητική περίοδο, να μην υπερβαίνουν τις αναγραφόμενες στην ετικέτα του σκευάσματος.

 Να γίνεται εναλλαγή των δραστικών ουσιών στο πρόγραμμα των επεμβάσεων για να αποφευχθεί η δημιουργία ανθεκτικότητας.

ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Διαπιστώσεις- Οδηγίες:

Όπου υπάρχουν πληγές των ραγών από ευδεμίδα ή ωίδιο μπορεί να προκληθούν δευτερογενείς προσβολές από τον βοτρύτη.

Επίσης οι τελευταίες βροχοπτώσεις μπορεί να δημιουργήσουν σκασίματα και απαιτείται επιτόπιος έλεγχος. Να συνδυαστεί η καταπολέμηση του βοτρύτη με τις προηγούμενες δυο επεμβάσεις στις περιοχές που έπεσε βροχή και σε περιοχές υγρές που υπάρχει ιστορικό προσβολών.

Η σωστή καταπολέμηση του ωιδίου και της ευδεμίδας και η χρησιμοποίηση καλλιεργητικών τεχνικών που μειώνουν την υγρασία , συμβάλλουν στην μείωση της έντασης της ασθένειας. ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Οι συλλήψεις στις μεσοπρώιμες περιοχές είναι αυξημένες. Στους αμπελώνες των πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών καθώς και στις επιτραπέζιες ποικιλίες των όψιμων περιοχών, να γίνει επαναληπτική επέμβαση άμεσα.
Στις όψιμες περιοχές και στις οινοποιήσιμες ποικιλίες επανάληψη της επέμβασης να γίνει όπου υπάρχει ιστορικό προσβολών. Φυτ/κά προϊόντα: Άλφα-Συπερμεθρίν, Δελταμεθρίν, Εσφενβαλερέιτ, Ετοφενπρόξ, Εμαμεκτίν- μπενζοέιτ, Ιντοξακάρμπ, Λάμπντα-Συαλοθρίν, Μπέτα -Συφλουθρίν, Σπινοσάντ, Σπινετοράμ, Συπερμεθρίν, Χλωρπυριφός - μεθύλ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Μην υπερβαίνετε τις αναγραφόμενες δόσεις των σκευασμάτων.

Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.